Πρόσφατες δράσεις

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης Εθελοντών Άμεσης Παρέμβασης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: “Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης Εθελοντών Άμεσης Παρέμβασης  σε Επείγουσες Καταστάσεις και Μαζικές Καταστροφές για την Διαχείριση του Μετατραυματικού Στρες”.

 

H Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικών Παρεμβάσεων «ΜΙΤΟΣ», ανακοινώνει την δημιουργία ενός νέου προγράμματος, κοινωνικής παρέμβασης, με σκοπό τηνΕνδυνάμωση και Υποστήριξη εθελοντών άμεσης παρέμβασης σε επείγουσες καταστάσεις και μαζικές καταστροφές για την διαχείριση του Μετατραυματικού Στρες.

 

Φέρνοντας στην μνήμη μας πρόσφατες μαζικές καταστροφές, όπως ο μεγάλος σεισμός στο Νεπάλ ή επείγουσες καταστάσεις άμεσης παρέμβασης, όπως το δυστύχημα στην Εγνατία Οδό (2014) θεωρούμε ότι η ανιδιοτελή προσφορά του εθελοντή διασώστη/τρια είναι πολύ σημαντική και με πολύ μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικών Παρεμβάσεων «ΜΙΤΟΣ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 2013 με βασικό στόχο την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας μέσω κοινωνικών παρεμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Ψυχίατρους με εμπειρία και ενσυναίσθηση προς το άτομο και την κοινωνία και με εξειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων, επειγουσών καταστάσεων και μαζικών καταστροφών. Επίσης, μέλη της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικών Παρεμβάσεων «ΜΙΤΟΣ» είναι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες όπως για παράδειγμα Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδοψυχίατροι, Εκπαιδευτικοί κ.τ.λ. δημιουργώντας  μια Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας για κάθε παρέμβαση.

Από τον Φεβρουάριο του 2013 μέχρι σήμερα η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικών Παρεμβάσεων «ΜΙΤΟΣ», έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις:

  1. Συνεργασία με σχολεία και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρέχοντας βιωματικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και γονείς, με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους ως προς το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας (bullying). 
  2. Συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από αίτημά του προς την Εταιρεία μας, για ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων Περισσού. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε ομάδα, αποτελούμενη από δύο ψυχιάτρους, έναν παιδοψυχίατρο και μία κοινωνική λειτουργό, οι οποίοι σε εβδομαδιαία βάση συμμετείχαν σε ομάδα εργασίας με το προσωπικό της Πρότυπης Στέγης Ανηλίκων Περισσού, με σκοπό την αναδιάρθρωση της λειτουργίας αυτής, στο πλαίσιο της ανάληψης καθηκόντων από νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
  3. Ενεργή συμμετοχή  στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2014- 2015 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Στο πλαίσιο της εκστρατείας εκπρόσψπος της εταιρείας μας συμμετείχε ως ομιλητής στην 1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ / 1η Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Αθήνα,  7η Ιουλίου 2014)  με θέμα «Οι  Επιπτώσεις της έκθεσης στο εργασιακό άγχος, στην ψυχική υγεία των εργαζομένων & η πιθανότητα εμφάνισης ψυχοπαθολογίας: η Ψυχιατρική οπτική».
  4. Συμμετοχή ως εταίρος στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», στο πλαίσιο των δράσεων σίτισης στέγασης και κοινωνικής φροντίδας για τους άστεγους (2014-2015).