Πρόσφατες δράσεις

Greek National Day against School Bullying

On the occasion of the Greek National Day against School Bullying we are thrilled to invite you on March 6th at the public awareness scientific activity

 co-organized by the Hellenic American College /BSPsy Program, the Hellenic American Psychiatric Association, HAPA, the Helpis and the ΜΙΤΟΣ Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικών Παρεμβάσεων .
Register for your free entrance at the event!

https://www.eventbrite.com/e/57375159647