Πρόσφατες δράσεις

Πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη»

Πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

 

Συμμετοχή ως εταίρος μαζί με τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» και «ΙΑΣΙΣ» στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», στο πλαίσιο των δράσεων σίτισης στέγασης και κοινωνικής φροντίδας για τους άστεγους (2014-2015).