Πρόσφατες δράσεις

Στέγη ανηλίκων Περισσού

Στέγη Ανηλίκων Περισσού.

Τον Σεπτέμβριο 2013 ξεκίνησε η συνεργασία της Εταιρείας με την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετά από αίτημά της προς την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων, συγκροτήθηκε ομάδα, αποτελούμενη από δύο ψυχιάτρους, έναν παιδοψυχίατρο και μία κοινωνική λειτουργό, οι οποίοι σε εβδομαδιαία βάση συμμετείχαν σε ομάδα εργασίας με το προσωπικό της Πρότυπης Στέγης Ανηλίκων Περισσού, με σκοπό την αναδιάρθρωση της λειτουργίας αυτής, στο πλαίσιο της ανάληψης καθηκόντων από νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Στη Στέγη φιλοξενούνται 20 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι ενήλικες, μετά από αποφάσεις δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία το οικογενειακό περιβάλλον έχει κριθεί ακατάλληλο. Το προσωπικό, το οποίο έχει αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών, ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και απαρτίζεται από διοικητικούς και σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε απόσπαση.

Το ευαίσθητο της ηλικίας των φιλοξενουμένων, οι οποίοι προέρχονται από παραβατικά ή βίαια περιβάλλοντα, σε συνδυασμό με την έλλειψη τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού, το οποίο καλείται να φέρει σε πέρας αυτήν την αποστολή, κατέστησαν επιτακτική τη βοήθεια της Εταιρείας Μίτος. Με τη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατεγράφησαν τα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της Στέγης, τα αιτήματα των παιδιών και του προσωπικού και δόθηκε υποστήριξη τόσο ως προς πάγια ζητήματα, όσο και εξατομικευμένα. Επικαιροποιήθηκε και αναρτήθηκε νέος Κανονισμός Λειτουργίας, μετά από διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενουμένων.

 

Μέσω της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, προσφερεται συστηματική ψυχοθεραπεία σε εβδομαδιαία βάση σε τέσσερα ανήλικα παιδιά, από παιδοψυχολόγους – μέλη της Εταιρείας υπό εποπτεία και υποστηρικτική ψυχοθεραπεία σε δύο ενήλικες από δύο ψυχιάτρους, με σκοπό την ομαλή μετάβασή τους από ένα προστατευμένο πλαίσιο στην αυτονόμησή τους.

Καταγράφηκε το κοινωνικό – οικογενειακό ιστορικό των φιλοξενουμένων από την Κοινωνική Λειτουργό της Εταιρείας και ολοκληρώνεται το Κοινωνιόγραμμα, το οποίο αφορά τις σχέσεις εντός της Στέγης, με σκοπό την αμεσότερη καταγραφή και βελτιστοποίηση των επιμέρους σχέσεων των παιδιών.

 

Σε συνεργασία με τη Στέγη Ανηλίκων και την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, δρομολογείται η δημιουργία ομάδας προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση, ώστε στις προγραμματισμένες μηνιαίες συναντήσεις των συνεργατών της Στέγης να λαμβάνει χώρα αμφίδρομη ενημέρωση για την εξέλιξη της νέας δομής λειτουργίας.