Πρόσφατες δράσεις

Βιωματικά σεμινάρια Bullying

Βιωματικά σεμινάρια Bullying

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων διεξάγει σε συνεργασία με σχολεία και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βιωματικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και γονείς, με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους ως προς το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας (bullying). Τα σεμινάρια διευθύνει μία ψυχίατρος και μία παιδοψυχίατρος, μέλη της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση Δ/νσης Σχολείου, Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Συλλόγου Γονεών και Κηδεμόνων.

 

Μέχρι στιγμής τα βιωματικά σεμινάρια έχουν διεξαχθεί σε σχολεία των Δήμων Ηλιούπολης και Κερατσινίου, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθώς δεν πρόκειται για θεωρητικές παρουσιάσεις, αλλά βασίζονται στην εμπειρία, η οποία με συγκεκριμένη μεθοδολογία, χωρισμό σε ομάδες και παιχνίδι ρόλων βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου και ευαισθητοποιεί τις ομάδες ενηλίκων πρώτης αναγνώρισης του φαινομένου (γονείς και εκπαιδευτικοί).