Πρόσφατες δράσεις

Ευρωπαϊκή εκστρατεία

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία: Ασφαλείς και Yγιείς Xώροι Eργασίας 2014- 2015 - «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία»

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων «ΜΙΤΟΣ», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας, Ασφαλείς και Yγιείς Xώροι Eργασίας 2014- 2015 «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία» συμμετείχε στην 1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ (2014) και 1η Ημερίδα ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης (Αθήνα, 7η Ιουλίου 2014) παρουσιάζοντας ομιλία με θέμα τις «επιπτώσεις της έκθεσης στο εργασιακό άγχος στην ψυχική υγεία των εργαζομένων & η πιθανότητα εμφάνισης ψυχοπαθολογίας: η Ψυχιατρική οπτική».