ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

29 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

14 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΑΜΚΕ – ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

04 Αυγούστου 2023

Ανάρτηση Τελικών Αποτλεσμάτων για Πρόσληψη Προσωπικού για Ξενώνα Εφήβων Πειραιά

Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε συνέχεια της από 03/2023 και 05/2023 πρόσκλησης
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΒ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

24 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

17 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

17 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

17 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΣΑΛΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

17 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

06 Ιουνίου 2023

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτλεσμάτων για Πρόσληψη Προσωπικού για Ξενώνα Εφήβων Πειραιά

Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε συνέχεια της από 03/2023 και 05/2023 πρόσκλησης
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΒ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

15 Μαΐου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διαχείριση του έργου και επίβλεψη των εργασιών κατασκευής διαμόρφωσης χώρων ακινήτου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διαχείριση του έργου και επίβλεψη των εργασιών κατασκευής διαμόρφωσης χώρων ακινήτου βάσει της τεχνικής περιγραφής και των σχεδίων της μελέτης, που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος, για την στέγαση Ξενώνα Παραβατικών Εφήβων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΜΙΤΟΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στην περιοχή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας – Διοικητική Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

10 Μαΐου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου κατασκευής διαμόρφωσης χώρων ακινήτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποβολή προσφοράς για ανάληψη έργου κατασκευής διαμόρφωσης χώρων ακινήτου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης, για την στέγαση Ξενώνα Παραβατικών Εφήβων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΜΙΤΟΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στην περιοχή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας – Διοικητική Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα: Πειραιά, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

02 Μαΐου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης – περιγραφής εργασιών κατασκευής – διαμόρφωσης χώρων ακινήτου, για την στέγαση Ξενώνα Παραβατικών Εφήβων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΜΙΤΟΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στην περιοχή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας – Διοικητική Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

29 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

(Προς υποβολή προσφοράς για εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση Ξενώνα Παραβατικών Εφήβων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΜΙΤΟΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στην περιοχή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας – Διοικητική Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα: Πειραιά)

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την επωνυμία «ΜΙΤΟΣ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Δημητρίου Σούτσου 13) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997486670, ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο για την στέγαση Ξενώνα Παραβατικών Εφήβων για την φιλοξενία δέκα-δώδεκα (10-12) εξυπηρετούμενων στα πλαίσια του προγράμματος «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της (103923ΕΞ 2022/20.07.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700) και «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της υπ’αριθ. 93607ΕΞ 2022/04.07.2022 (ΑΔΑ:ΨΙ4ΣΗ-5ΩΡ) απόφασης (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165728)

29 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση Μονάδας Ψυχική Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας