ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Ξενώνας εφήβων Πειραιά της ΑΜΚΕ ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2023. Πρόκειται για Μονάδα Ψυχικής Υγείας η δημιουργία της οποίας χρηματοδοτήθηκε με πόρους από το “Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης “Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» του Υπουργείου Υγείας από το οποίο και εποπτεύεται.


Σκοπός της λειτουργίας του είναι η φιλοξενία εφήβων αρρένων ηλικίας 13 έως 18 ετών με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή/και ψυχικές διαταραχές, με σοβαρά διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον, με παραβατική συμπεριφορά ή με αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν παραβατική συμπεριφορά και προσφέρει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, θεραπευτικές παρεμβάσεις και υποστήριξη. Ο αριθμός των εφήβων δεν υπερβαίνει τους 10-12. H λειτουργία του είναι ανοιχτή στη κοινωνία και προσομοιάζει κατά το δυνατόν με οικογενειακό περιβάλλον, παρέχεται υψηλού βαθμού 24ωρη φροντίδα.


Ο Ξενώνας εφήβων Πειραιά δεν αποτελεί απλώς μια μορφή προστατευμένης στέγασης, αλλά μία ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης στη κοινότητα. Είναι χώρος διαμονής και παροχής υποστηρικτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Κύριο βάρος δίνεται στην κοινωνικού τύπου φροντίδα με περιορισμένα ιατρικά ή νοσηλευτικά – κατά την νοσοκομειακή έννοια- χαρακτηριστικά, και στην υποστήριξη των φιλοξενούμενων στην καθημερινή τους πορεία προς τη κοινωνική ένταξη. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κλινική ή νοσοκομείο και δεν παρέχεται νοσηλεία. Σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των σκοπών αποτελεί η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.

Στόχοι της μονάδας:

 • Πρόληψη ή/και περιορισμός παραβατικών συμπεριφορών από τους εφήβους. 
 • Διασφάλιση της παραμονής των εφήβων στην κοινότητα, ενίσχυση/αποκατάσταση των κοινωνικών σχέσεων του εφήβου με την οικογένεια (όπου αυτό είναι δυνατό)/τους συνομηλίκους/την κοινότητα, την ενίσχυση της κατάλληλης δράσης τους μέσα στην τοπική κοινωνία. 
 • Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασύνδεση των εφήβων με το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, αλλά και στην ανάπτυξη βιωματικών τρόπων μάθησης, εντός της δομής.
 • Ομαλή διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξή των εφήβων, βελτίωση της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού τους, την από-ιδρυματοποίηση, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, την ανεξαρτητοποίηση και κοινωνική τους ένταξη, την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, την ενθάρρυνση για την κοινωνική συμμετοχή σε διάφορες δράσεις της κοινότητας, την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους, την προ-επαγγελματική κατάρτισή τους.
 • Η προσέγγιση της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας του συγκεκριμένου Ξενώνα, είναι πολυσύνθετη κι έχει σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση παραγόντων που συνδέονται με την εφηβική παραβατικότητα.
 • Η πρόληψη σε θέματα εξαρτήσεων συνδυαστικά με προγράμματα διαχείρισης συναισθημάτων.

Υπηρεσίες, δράσεις και προγράμματα:

 • Σταθερή ψυχολογική, παιδοψυχιατρική, νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική στήριξη των εφήβων.
 • Ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις με σκοπό την ενδυνάμωση, κινητοποίηση και εμψύχωση, στο πλαίσιο  ενίσχυσης, προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης.
 • Συμμετοχή των εφήβων σε προγράμματα κοινωνικοποίησης.
 • Μαθησιακή υποστήριξη.
 • Συμμετοχή σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων εντός και εκτός του Ξενώνα.
 • Εκπαίδευση των εφήβων σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες.
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Κατάρτιση – Διασύνδεση με Φορείς.
 • Ειδική αγωγή.
 • Συνεργασία και στήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος των εφήβων.
 • Συνεργασία με τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Διασύνδεση με Αρμόδιες Αρχές.
 • Συμμετοχή σε δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και στα πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα.
 • Ανάπτυξη και ανάδειξη των προσαρμοστικών πλευρών της προσωπικότητας των εφήβων μέσω οργανωμένων θεραπευτικών δραστηριοτήτων (ατομικές συναντήσεις, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης κ.α.).
 • Διασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, πράξεις συνηγορίας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το “Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” της Δράσης “Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας”.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ

Ξενώνας Εφήβων Πειραιά 3D περιήγηση