ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

2ο Πρακτικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παροχής Πρώτων Βοηθειών.

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση προσωπικού Ξενώνα Εφήβων Πειραιά.