ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20 Μαΐου 2024

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση Μονάδας Ψυχική Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

20 Μαρτίου 2024

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση Μονάδας Ψυχική Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

22 Ιανουαρίου 2024

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση Μονάδας Ψυχική Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

07 Νοεμβρίου 2023

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση Μονάδας Ψυχική Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

13 Οκτωβρίου 2023

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση Μονάδας Ψυχική Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

23 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νοσηλευτικού Προσωπικού λόγω μη κάλυψης θέσης για στελέχωση Μονάδας Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

03 Μαΐου 2023

Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση Μονάδας Ψυχική Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

29 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για στελέχωση Μονάδας Ψυχική Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας